Som de fleste sikkert er bekendt med, er der i løbet af året åbnet en del vejstrækninger i Norge som er bompenge-belagte.
Dette medfører naturligvis øgede transport omkostninger, som vi desværre er nødsaget til at belaste videre til vores kunder.
Pr. 01.01.2017 øger Schweiz vejafgifterne betragteligt.
Vi opdaterer derfor vores vejafgifter i forhold til ovennævnte.