Den stigende pris på diesel resulterer i en øgning af vores olietillæg med 2,0 procentpoint pr. 01.01.2017.