En nogenlunde stabil pris på diesel udløser kun en mindre stigning i vores olietillæg på 0,3 procentpoint pr.