Prisen på diesel er stadig nogenlunde stabil, og den mindre stigning der har været, resulterer kun i en øgning i vores olietillæg på 0,6 procentpoint pr. 01.05.2017