Den fortsat stabile pris på diesel udmønter sig i en mindre reduktion af olietillægget på 0,2 procentpoint pr. 01.12.2017.