En beskeden stigning i prisen på diesel resulterer i en mindre stigning af vores olietillæg på 0,7 procentpoint pr. 01.01.2018.