Stigningen i prisen på diesel resulterer i en forhøjelse af vores olietillæg på 1,4 procentpoint pr. 01.05.2018.