Tiden flyver afsted og sommeren er over os.

Som i tidligere år, gør vi opmærksom på, at transportmønsteret ændrer sig i ugerne 27 til 35. Som sædvanligt vil der være udvidede køreforbud i flere europæiske lande samt reduceret kapacitet til lastbiler på færgerne i denne periode. Summen af disse forhold gør, at man må forvente færre afgange og længere transittider.
Vi vil naturligvis bestræbe os på at finde de bedste løsninger for vores kunder.

Den 01.07.2018 udvider Tyskland vejafgifterne til også at omfatte hovedvejene (Bundesstrassen), således at man nu skal betale vejafgift på ca. 52000 km veje. Dette gælder for alle lastbiler over 7500 kg. I Norge opfører man flere og flere bomstationer med øgede omkostninger for vejtransporten til følge.
Dette påvirker naturligvis vores omkostningsniveau og er ikke noget vi kan bære alene.
Vi vil være nødsaget til at viderefakturere dette til vores kunder