Vores olietillæg reduceres med 0,2 procentpoint pr. 01.07.2018 grundet et fald i prisen på diesel.