Den stigende pris på diesel resulterer i, at vores olietillæg stiger med 1,5 procentpoint pr. 01.11.2018