Olietillæg april 2017

Prisen på diesel er fortsat ganske stabil, men resulterer dog i en mindre reduktion af olietillægget på 0,7 procentpoint pr. 01.04.2017.


Vedr. dokning Fjord Line

Som tidligere informeret, er der visse begrænsninger m.h.t. afgange og kapacitet p.g.a. dokning hos Color Line.
Følgende information gælder for Fjord Line som også har meddelt ændringer i fartplanen. Tilsammen betyder det, er det vil være meget vanskeligt at få overført lastbiler med færge mellem Danmark og Norge især i begyndelsen uge 14 (næste uge).
Planlagte tekniske reparationer på MS Stavangerfjord får følgende konsekvenser i uge 14:
Mandag 03 april:
Hirtshals – Langesund @ 0900, aflyst
Langesund – Hirtshals @ 1430, aflyst
Hirtshals – Stavanger/Bergen @ 2000, aflyst
Tirsdag 04 april:
Stavanger – Bergen @ 0700, aflyst
Bergen – Stavanger/Hirtshals @ 1330, aflyst
Stavanger – Hirtshals @ 2000, aflyst
Tilbage i normal rute/drift onsdag 5 april.


Påsken 2017 samt dokking Color Line

Påsken nærmer sig og som i tidligere år, medfører det forskellige ændringer i vores drift p.g.a. diverse helligdage i Europa.
Der ud over kan der opstå kapacitetsproblemer på færgerne mellem Danmark, Norge og Sverige p.g.a. den forøgede mængde af turister.
Hvis man har specielle afhentnings- og leveringskonditioner i ugerne 15 og 16, bedes man kontakte os for at aftale en løsning.
Color Line ”Superspeed 2” i dok:
I perioden mandag 27. marts til onsdag 5. april skal ”Superspeed 2” i dok. Dette medfører begrænsede afgange. Desuden kan ”Superspeed 1” ikke overføre samme typer af ”farlig gods”, så for denne godstype, vil der også være begrænsninger.


Olietillæg marts 2017

En rimelig stabil pris på diesel resulterer i en mindre justering af vores olietillæg på minus 0,1 procentpoint pr. 01.03.2017.


Ny medarbejder hos Håkull A/S

Vi har fornøjelsen af at kunne meddele, at Karsten Sørensen er begyndt som terminalmedarbejder hos os.
Vi ønsker Karsten velkommen hos Håkull A/S.


Olietillæg februar 2017

En nogenlunde stabil pris på diesel udløser kun en mindre stigning i vores olietillæg på 0,3 procentpoint pr.


Olietillæg januar 2017

Den stigende pris på diesel resulterer i en øgning af vores olietillæg med 2,0 procentpoint pr. 01.01.2017.


Færgedokking - Driftsforstyrrelser

Som normalt, tages færgerne som går mellem Norge og Danmark ud i begyndelsen af januar, således også i år.
Dette betyder, at vi har begrænset med færgeafgange både eksport og import. Dette betyder desværre forøgede transittider.
I første omgang gælder dokkingperioden for Color Line:
03.01.2017 til og med 12.01.2017 for «Superspeed 1»
01.01.2017 til og med 15.01.2017 for «Color Viking»
17.01.2017 til og med 25.01.2017 for «Bohus»
For Fjord Line gælder følgende:
Ingen afgang fra Bergen/Stavanger til Hirtshals 2, 4, 6, 8, 10, 13, 15, 17 og 19 januar
Ingen afgang fra Hirtshals til Stavanger/Bergen 1, 3, (4*) 5, 7, 9, 12, 14, 16 og 18 januar (4* Fra Hirtshals til Stavanger, ikke videre til Bergen)
Ingen afgang fra Stavanger til Bergen (indenrigs) 1, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 15, 17 og 19 januar
Ingen afgang fra Bergen til Stavanger (indenrigs) 4, 6, 8, 10, 13, 15, 17 og 19 januar
Ingen afgang fra Hirtshals til Langesund 1, 3, 5, 7, 9, 14, 16 og 18 januar
Ingen afgang fra Langesund til Hirtshals 3, 5, 7, 9, 14, 16 og 18 januar
Venligst kontakt et af vores kontorer, hvis man har spørgsmål til dette.


Informasjon i forbindelse med årsskifte

Som de fleste sikkert er bekendt med, er der i løbet af året åbnet en del vejstrækninger i Norge som er bompenge-belagte.
Dette medfører naturligvis øgede transport omkostninger, som vi desværre er nødsaget til at belaste videre til vores kunder.
Pr. 01.01.2017 øger Schweiz vejafgifterne betragteligt.
Vi opdaterer derfor vores vejafgifter i forhold til ovennævnte.


Overføring af opgaver fra Told til Skat i Norge fra 01.01.17

Fra 2017 skal Moms-registrerte virksomheter ikke lenger deklarere merverdiavgiften ved selve innførselen. I stedet skal innførsels-Moms egenfastsettes på samme måte som for innenlandsk moms.
Alle Moms-registrerte bedrifter skal ha mottatt info fra Skatteetaten om dette.
 
Overføringen av forvaltningsansvaret for merverdiavgift ved innførsel fra Tolletaten til Skatteetaten medfører ikke andre endringer i de plikter næringslivet har ved inn- og utførsel av varer etter lov om toll og vareførsel. Varer skal fortsatt rapporteres, fremlegges og deklareres til tollmyndighetene, som i dag. Vi gjør oppmerksom på at importør fremdeles er ansvarlig for å kontrollere at dokumentasjon stemmer overens med tilhørende deklarasjoner.
 
Rubrikk 47 på tolldeklarasjonen skal ikke lenger vise beregningen av innførselsmerverdiavgift for Moms-registrerte virksomheter. Selve merverdiavgiftsgrunnlaget blir imidlertid ikke endret, og vil som hovedregel fortsatt være tollverdi, tillagt eventuell toll og andre avgifter som oppkreves ved innførselen.
Tollkreditten skal fortsatt benyttes til toll- og særavgifter, men de fleste firmaer vil ikke ha behov for noen høy tollkreditt (ref. eventuell garanti).
 
For å gjøre rapporteringen enklere, vil Håkull AS for sine kunder, gjennomføre en oppstilling over momsen og avgifter på siste side av tolldeklarasjonen. Dette kommer kun fram på kopien til kunde, da det ikke er tillatt å sende i Tvinn til Tollvesenet. Moms – spesifikasjon vil for denne tjeneste bli gitt et påslag (MVA-spesifikasjon) pr 01.01.2017. Håkull AS kan også tilby en mulighet for levering av månedsoppgave (MVA-oppstilling), dette må avtales særskilt.